Werkbeurten

Het werkbeurtenrooster staat niet meer op de website. Het rooster wordt door de werkbeurtcoördinatoren Trees en Shirley periodiek gemaild aan de leden.

De werkbeurten beginnen altijd om 09:30 uur, wij vragen de leden aanwezig te zijn om 09:20 uur. De werkzaamheden zijn altijd uiterlijk 12:00 uur afgerond.

Als u niet op de ingeplande datum naar de werkbeurt kunt komen vragen wij u zich uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de werkbeurt af te melden via email: werkbeurt@atvloolaan.nl en dan ook graag direct een gewenste inhaaldatum aan te geven.


Om te benadrukken hoe belangrijk het is dat u het ons laat weten als u niet kunt komen, hebben wij voor het niet verschijnen zonder bericht een boete moeten instellen. Deze bedraagt € 37,50. Het bestuur bepaalt tezamen met de werkbeurt-coördinatoren de definitieve inhaaldatum van de afgezegde werkbeurt.