Verzekering

Alle correspondentie omtrent schades; nieuwe óf aanpassingen van de verzekering zenden aan verzekering@atvloolaan.nl

De tuinvereniging heeft een collectieve verzekering afgesloten die bestaat uit 4 onderdelen:

 • brandschade, stormschade, schade door luchtverkeer
 • inbraakverzekering
 • glasverzekering tuinhuis en schuur
 • glasverzekering kas

Doordat wij als bestuur een schadeclaim indienen, en niet de tuineigenaar zelf, verklaart het bestuur dat de opgegeven schadeclaim geverifieerd is en klopt. Door deze controle houden wij als tuinvereniging de verzekering betaalbaar.

Voor uitgebreide informatie zie het document collectieve verzekering.

Zonnepanelen
Zonnepanelen zijn meeverzekerd op de polis, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de panelen moeten zijn bevestigd op het dak van het huisje volgens de voorschriften van de leverancier;
 • v.w.b. de inbraakverzekering worden anti-diefstalbouten aangeraden;
 • in geval van schade worden foto’s opgevraagd door de verzekeraar van de wijze van bevestiging vóór de schade;
 • in geval van schade wordt ook gevraagd om de factuur van de panelen.

Tevens adviseert de verzekeraar om, uiteraard indien dit mogelijk is, de panelen buiten het tuinseizoen van het dak te verwijderen en elders op te slaan.

Wat zit niet in de verzekering
Alles wat zich buiten bevindt valt niet onder de dekking van de verzekering, uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld schuttingen, hekwerken en windschermen die vast staan aan het huisje, met andere woorden deze maken hier onderdeel van uit.
Voor gereedschapskisten geldt dat hier alleen dekking voor is als deze onderdeel uitmaken van het huisje. De kisten moeten zijn voorzien van deugdelijke sloten en in geval van diefstal moeten er sporen van braak aan de kist kunnen worden aangetoond.

Schade?
Wat is er nodig om een schade in behandeling te kunnen laten nemen door de verzekeraar:

 • aangifteformulier bij de politie (altijd goed om te doen, zelfs als je niet verzekerd bent);
 • foto’s van de schade;
 • nota’s van herstel;
 • een schadeformulier (volledig ingevuld en ondertekend).

Schadeformulier
Hier vind je het schadeformulier. Alle informatie mailen naar verzekering@atvloolaan.nl.

Aanpassing van of nieuwe verzekering
Aanpassingen van een verzekering of het afsluiten van een nieuwe verzekering zie opgaveformulier. Deze moeten uiterlijk medio november voor het daarop volgende verzekeringsjaar zijn ingediend bij verzekering@atvloolaan.nl.