Vereniging

De prachtige tuin van nummer 23

Aan de rand van de wijk Bezuidenhout bevindt zich een uniek groengebied, de Schenkstrook. Op een deel van deze strook liggen de volkstuinen van Amateurtuindersvereniging (ATV) Loolaan tussen de woonwijk en de spoorlijn, aan weerszijden van de Nieuwe Veenmolen. Bewoners van de regio Den Haag kunnen in aanmerking komen voor een volkstuin op dit complex.

Op de ATV Loolaan is het mogelijk de tuin -binnen eenvoudige regels- naar eigen wens in te richten. Zo kunt u er echte siertuinen vinden, waar bloemen en een strak geknipt gazon de volkstuin vullen en tuinen waar het grootste deel van de volkstuin gereserveerd is voor de teelt van groenten en fruit. Daar hebben mais, druiven, pompoen en meer traditionele groenten sla, andijvie en tuinbonen de overhand. De meeste volkstuinen echter zijn een combinatie van sier- en moestuin.

Het blijkt dat de tuinhobby aantrekkingskracht uitoefent op een brede laag van de bevolking. Daardoor is de opbouw van het ledenbestand zo divers. Zowel wat maatschappelijke achtergrond als wat leeftijd betreft: dertigers, jonge gezinnen maar ook ouderen, waarvan een enkeling zelfs het ontstaan van de vereniging heeft meegemaakt.