Verboden en beperkte planten

Bamboetuin 96

Er zijn plantensoorten waar de vereniging paal en perk aan stelt. Deze webpagina’s geven de informatie waar het Tuinreglement Artikel 9 naar verwijst:
Lid 2. Het bestuur verbiedt de aanwezigheid van bepaalde plantensoorten in de tuin (verboden planten) en stelt aan bepaalde soorten beperkingen (beperkte planten). Deze soorten worden gepubliceerd en toegelicht op de verenigingswebsite.
Lid 3. Tuinleden die een verboden plant zoals bedoeld in lid 2 in hun tuin ontdekken, moeten dit direct aan het bestuur melden. Deze planten zijn woekeraars waarvoor de vereniging de leden bijtijds wil waarschuwen.

Verboden planten: melden en verwijderen
De vereniging weert bepaalde planten op het hele complex en verwacht dat tuinleden hier actief optreden:

Beperkte planten: alleen onder voorwaarden
Plant die met beperking in de tuin is toegestaan.