U wilt een tuin

LET OP: Omdat de wachtlijst behoorlijk vol is en elke aanmelding, afzegging of tuinovername tot sluiting of weer openen van de lijst leidt en dit niet altijd direct op deze site kan worden aangepast, raden wij u aan om op de site van de Haagse Bond de meest actuele informatie te bekijken

U wilt een tuin, hoe gaat dit in zijn werk?

Misschien bent u al eens over ons tuincomplex gewandeld. Misschien heeft u al mensen gesproken die in een tuin aan het werk zijn. Veel tuinleden zeggen achteraf dat ze de hoeveelheid werk die een tuin met zich meebrengt, hebben onderschat. Voordat u lid wordt, bedenk goed of u wel de tijd en energie wilt steken in een tuin om deze in te richten, maar daarna ook netjes te houden en te zorgen dat het tuinhuisje goed blijft. Een volkstuin is altijd arbeidsintensief.

Stap 1:
De ATV Loolaan is aangesloten bij de Haagse Bond. Dit is in Den Haag de overkoepelende organisatie voor amateurtuin-verenigingen. Elk lid van een Haagse tuinvereniging is ook lid van de Haagse Bond. Als u een tuin van onze vereniging zou willen hebben, meldt u dan aan via de Haagse Bond. Als de wachtlijst van onze vereniging vol is, en u wilt heel graag een tuin dan kunt u misschien terecht op één van de andere volkstuin verenigingen.

Stap 2:
Schrijf u in bij de Haagse Bond en geef aan dat uw voorkeurs-tuincomlex ATV Loolaan is. Op hun website leest u precies wat u moet doen. De Haagse Bond stuurt uw aanmelding rechtstreeks door. U ontvangt van ons een bevestiging.

Stap 3:
U maakt € 25 contributie over op NL 71 INGB 0000 3535 68 t.n.v. AMATEURTUINVERENIGING Loolaan onder vermelding van “contributie kandidaatlid [met daarbij uw aan de Haagse Bond doorgegeven naam en emailadres]”. Het moment dat deze betaling binnen is, is bepalend voor uw plek op de wachtlijst. Betalingen zonder de juiste informatie worden niet geaccepteerd en terug gestort. Als uw betaling van de contributie binnen is, ontvangt u van ons een bevestiging en wordt u op de wachtlijst van de ATV Loolaan geplaatst. U wordt op dat moment ook ingedeeld voor de verplichte werkbeurten.

Stap 4:
U wordt uitgenodigd om op het eerstvolgende tuinovername-moment te komen. Daar vragen we u zich eenmalig te legitimeren. U kunt op dat moment, net als alle AANWEZIGE kandidaat leden, uw interesse kenbaar maken voor een beschikbare tuin.

Verkoop momenten

Bij de ATV Loolaan worden op een aantal geplande momenten in het jaar de dan beschikbare tuinen verkocht, de verkoopmomenten. Alleen kandidaat leden die betaald hebben en hebben deelgenomen aan de werkbeurten, mogen meedingen naar een tuin.
Voorafgaand aan de verkoop is er gelegenheid de beschikbare tuinen te bezichtigen. Er wordt een wachtlijst gehanteerd, waarbij geldt dat de langst ingeschreven persoon bovenaan staat en het eerste recht heeft op een tuin. Tijdens een verkoopmoment kunnen alle aanwezige kandidaat-leden hun voorkeur voor tuin aangeven. De tuinen worden per stuk aan de aanwezige kandidaat leden aangeboden, beginnend bij de bovenste op de lijst, en zo werken we de lijst af totdat iemand de tuin wilt hebben.

Beschikbare tuinen

Bij ATV Loolaan zijn er per jaar een aantal momenten geprikt waarop de verkoop van de beschikbare tuinen plaatsvindt. Op deze momenten kunnen geïnteresseerden zich aanmelden als kandidaat-lid en zijn de tuinen die beschikbaar zijn te bezichtigen. Tevens wordt voor kandidaat-leden en geïnteresseerden informatie gegeven over het hebben van een tuin en wat de vereniging van haar leden verwacht.

De verkoop vindt plaats in ’t Trefpunt, aan de IJsclubweg 5 in Den Haag.

Tuinovernamedagen 2023
FEBRUARI
4Tuinverkoop
Vanaf 11:00 uur
Taxatierapport – Tuin 17
APRIL
1Tuinverkoop
Vanaf 09:30 uur
Taxatierapport – Tuin 39
JUNI
24Tuinverkoop
Vanaf 09:30 uur
Taxatierapport – Tuin 7
SEPTEMBER
2Tuinverkoop:
Vanaf 09:30 uur
Taxatierapport – Tuin 51
Taxatierapport – Tuin 69
NOVEMBER
4Tuinverkoop:
Vanaf 09:30 uur
Taxatierapport – Tuin 45