Nieuwsbrief ATV Loolaan 2015-2

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Van de bestuurstafel

Heeft u zaterdag 6 juni, Parelroute, al in uw agenda staan ?
Als u aanwezig bent, wilt u de vlag laten wapperen ?
Heeft u nog geen vlag gekregen: U kunt een exemplaar in de bestuurskamer ophalen !

  • Op de Natuurtuin is de gehele dag iemand aanwezig om uw vragen te beantwoorden
  • De kantine is  geopend en op het terras zal paling worden gerookt en groenten worden verkocht. 
  • Ook de bamboetuin van Pascal van der Straten ( tuin 96)  doet mee aan de Parelroute evenals onze buren de V.N.G.S.  
     

Mocht u, op de valreep nog een activiteit willen ontplooien, neem contact op met het bestuur. 
 


Zaterdag 4 juli as., zal de jury van het LCK ( Landelijke Complexen Keuring van de A.V.V.N.), op ons verzoek, een bezoek aan ons park brengen om ons park te beoordelen. Wij gaan er vanuit dat we minimaal dezelfde hoge score zullen bereiken als de voorgaande keren.
Daar hebben wij natuurlijk ook uw medewerking voor nodig: Zorg dat uw tuin, heg, pad en groenstrook er altijd  verzorgt uit ziet. 

De kantine is gedurende de maanden juni, juli, augustus en wellicht september op dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00 uur tot 14.00 uur geopend.
Natuurlijk is de kantine ook op zaterdag van 11.00 uur tot 14.00 uur geopend.

De winkel is op zaterdag geopend van 11.00 uur tot 13.00 uur. 
In de winkel o.a. verkrijgbaar:
Biologische meststoffen, tuinaarde, potaarde, compost, zand, gasflessen etc.

Redactie: Met bijzonder veel plezier laten wij u weten dat de redactie van de Nieuwsbrief  bestaande uit Eveline Elderenbosch (tuin 70) en Petra Korver (tuin 84) is uitgebreid met de ontwerpers van de Facebook – pagina Myrle en Luyken Stouten (tuin 66), de ontwerper van de website Bardo Pfaff (tuin 19) en de ontwerpster van het Twitter-account Maaike de Laat (tuin 40). Zij gaan samen onze nieuwe redactie Social Media vormen.

Wij gaan nog veel van ze horen.

 


Adoptiestroken 

Vanaf 14 april worden onze complexen weer onderhouden door tuinleden die hun verplichte werkbeurt moeten doen en de opkomst is telkenmale groot. Deze tuinleden zouden een voorbeeld kunnen zijn voor degene met een adoptiestrook welke de vrijheid hebben gekregen om zelf te bepalen hun stukje te onderhouden. Gebleken is dat met deze vrijheid, op een enkel tuinlid na, erg nonchalant wordt omgegaan en dat is niet bevorderlijk voor het aangezicht.

In het afgelopen najaar hebben bestuursleden een poging gedaan door b.v. de struiken langs de chinese muur cq spoordijk op te binden waardoor er geen zwiepende takken in de gezichten zouden kunnen komen dit met de gedachte dat de adoptie leden dit zouden overnemen door b.v. op tijd te snoeien, helaas. 

U kunt dit bericht lezen als een waarschuwing, als er niet meer inspanning wordt geleverd om de stroken frequent op orde te houden door b.v. het gras kort te houden, onkruid tussen de beplanting weg te halen, klimop niet als bodem-bedekker te gebruiken, snoeien of goten schoon te houden dan is het gedaan met deze vrijheid en wordt u weer ingedeeld bij de werkbeurten.

 


De betonnen muur op complex III

Het bestuur vond dat de groenstrook rond deze muur wel een opknapbeurt mocht hebben. Dit plan voorgelegd aan mevrouw van Wifferen, deed al onderhoud als adoptie lid op een stukje strook en zij heeft een opzetje gemaakt, met o.a. diverse soorten klimrozen om de muur te kunnen opfleuren.             

Door insectenbeminnende planten te planten wordt ook een stukje Natuurlijk tuinieren gecreëerd.                                                                                               

Met behulp van de werkbeurten is er hard gewerkt om de strook te ontdoen van allerlei ongerechtigheden en van nieuwe tuinaarde te voorzien. 

Het onderhoud van de strook ligt inmiddels in handen van drie tuinleden welke onder de noemer adoptie het geheel puntgaaf gaan bijhouden.   

Namens het bestuur  
Bert Dijkhuizen 
2e secretaris

De Japanse duizendknoop.
De Tuin Controle Commissie heeft alarm geslagen omtrent een hele mooie plant maar met een stuk venijn in zich, de Japanse duizendknoop.
Wij vinden dat u dit alarm serieus moet nemen en verzoekt u hun aanbevelingen uit te voeren door te trachten deze plant uit te roeien.
 
Het bestuur.
  
Waarschuwing
De gevreesde Japanse Duizendknoop (Fallopia Japonica) heeft ook op ons complex de kop opgestoken. Geconstateerd op complex 3 (op de aan elkaar grenzende tuinen 58, 36 en 57) en op complex 2 op tuin 4.
Waarom gevreesd? Deze plant overwoekert, mits hij zijn gang kan gaan, de meeste andere planten in de tuin. Het is een van de honderd meest invasieve (=agressieve) planten ter wereld. In veel landen, waaronder Engeland, is het zelfs al verboden deze plant aan te planten.
De plant komt in het voorjaar op en groeit als bamboe als een verticale spruit uit de grond met een groene steel met rode stippen. De steel is verdeeld in segmenten en op iedere segmentknoop verschijnen enkele tamelijk lichtgroene bladeren. Hij wordt tot 3 meter hoog en sterft weer af in de winter.
De plant verspreidt zich via wortelstokken (als bamboe) maar die wortelstokken zitten tot 3 meter diep. Uitgraven heeft dus geen zin en bovendien is een over het hoofd gezien stukje van 1 cm voor de plant genoeg om lekker voort te leven.
Bestrijden met gif zoals round-up, hoe dan ook om milieuredenen niet aan te bevelen, heeft geen zin, de plant overleeft dit.
Het enige dat enigszins helpt is het continu maaien (afknijpen) en afvoeren buiten de tuin als restafval. Nooit op de compost gooien! De plant kan dan uitgeput raken en minder actief worden, maar echt weg is hij niet.
Nee, alleen alert blijven, niet verspreiden, continu afknijpen, buiten de tuin afvoeren en hiermee eindeloos doorgaan. Zoals ook met heermoes, maar dit is erger!
 
De Tuin Controle Commissie
 

________________________________________________________________________________________________________________________
 

Bouw- en Taxatiecommissie

ARTIKEL 1 1. van het bouwreglement luidt:

Het bouwen, verbouwen, verplaatsen of slopen van een tuinhuisje, kweekkasje, vijver en alle andere opstallen of bouwsels op de tuin is verboden, tenzij met toestemming van het bestuur, gehoord de Bouwcommissie.

Gebleken is dat tuinleden liever hun oren laten hangen bij rondlopende “deskundigen” tuinleden dan zich te verdiepen in de regels of te rade gaan bij de commissie. Een zorgwekkende toestand die veel wrevel opwekt. Ook wanneer men een advies terzijde legt of aan gedane afspraken toch een andere invulling geeft. Het gevolg is dat de commissie moet ingrijpen met alle gevolgen van dien.

De Botax heeft elke 1e zaterdag van de maand spreekuur maar met de huidige communicatiemiddelen is het niet moeilijk om tussendoor een vraag te stellen.

Douwe van der Kooi

Vrz. Botax-ccommissie

Bezoek ouderen verzorgingshuis Steenvoorde

Ooit is eens geopperd om als tuinvereniging wat voor de ouderen te doen.

Nu hadden we dat al eens eerder georganiseerd maar op het laatste moment werd het bezoek afgezegd. Niet op dinsdag 12 mei. Om 11.00 uur kwam een speciale rolstoelbus van Florence voorgereden, en onder bezielende leiding van Jacques Tetteroo werden de ouderen met begeleiding, totaal 40 personen, naar ons Trefpunt gedirigeerd, waar de koffie met gebakje op hun stond te wachten. Dan is het tijd om d.m.v. een puzzeltocht een deel van onze tuinvereniging te verkennen, dit ging zo voorspoedig dat er even, onder het genot van een drankje, een pauze op het terras werd ingelast. Ondertussen werd de lunch klaargezet en dat ging er in als koek met als afsluiting een glaasje advocaat met slagroom. 

Aan alle mooie dingen komt een eind zo ook hier en met glunderende gezichten werd langzaamaan via de Natuurtuin de weg naar de bus gevonden. 

Een tevreden vrijwilligersteam achterlatend.

Astrid, Bert, Jacques, Jan, Liesbeth, Marijke en Ton heel erg bedankt dat jullie dit voor elkaar hebben gekregen, wij hopen de volgende keer weer op jullie te mogen rekenen.

Douwe van der Kooi

Vice-voorzitter

Beste mede-tuinders, 
Wij zijn Myrle en Luyken Stouten en sinds december 2013 tuinieren wij met gepaste trots op tuin nr. 66 (bij de ingang van complex 1, helemaal links aan de Schenk). Aangezien wij beiden wetenschapper zijn is er al menig tuinplan de revue gepasseerd en worden thuis alle voors en tegens met gepaste literatuur onderbouwd.

Inmiddels begint onze tuin naar onze ideeën al mooi vorm te krijgen en kunnen wij sinds dit jaar zelfs voor het eerst genieten van de kas die begin dit jaar gebouwd hebben. Waar we het meest naar uitkijken? Zelf geteelde tomaten! En hopelijk een paar vierkante meter slakvrije tuin.

Sinds kort hebben wij het ook het beheer over de ATV Loolaan Facebookpagina (https://www.facebook.com/ATVLoolaan). Hier zullen wij regelmatig updates posten over de vereniging, maar je ook op de hoogte houden over algemene tuintips, acties en activiteiten. Natuurlijk moedigen wij iedereen graag aan om zijn of haar ideeën op de pagina te delen!

Hartelijke tuingroet,

Myrle & Luyken
Een idee!

Tijdens de nieuwe leden bijeenkomst is aangegeven dat het leuk zou zijn om bv. stekjes en ander zaaigoed uit te ruilen of weg te geven maar men wist niet zo goed wat te doen.

Het idee is geopperd om onder een paar informatieborden en bij het winkeltje een tafeltje van stoeptegels en steigerhout te creëren waarop iedereen zijn overtallig gekweekte plantgoed kan neerzetten. 

Mogelijk ook interessant voor mensen van buiten het complex.

COLOFON:

Voorzitter:
Roland de Wolf, rolandjdewolf@ziggo.nl
Vice-voorzitter/Bouw- en Taxatie:
Douwe v.d. Kooi, dido070@planet.nl 
1e secretaris:
Trees Mosies, trees.frank@gmail.com
2e secretaris en tuinuitgifte:
Bert Dijkhuizen bert.dijkhuizen@casema.nl 
Penningmeester/Gebouw- en kantinebeheerder:
Ton v.d. Bos, ton.vandenbos@hotmail.com    
Uitgifte gereedschap/Materiaalbeheerder:
Theo v.d. Klis, tvanderklis44@gmail.com, 
06-38268582 op donderdag van 18.00-20.00 uur.  

Algemene Zaken:
Gerard Rikkers, trikkers@ziggo.nl 

Commissie Natuurtuin:
Jose Belt, Jan Overduin, Anita Veldkamp, Marijke Tieman, Joke Hartman
Leden Activiteitencommissie
Wil Lamers–v.d. Bos
Bijz. Bestuurlijke Zaken: 
Eric Renson
Redactiecommissie:  
Eveline Elderenbosch, Petra Korver, korverpb@yahoo.com

Werkbeurtencommissie:   
Dhr. L Verdegaal, Dhr. H. van Aggelen, Dhr. T. van Vark, T v.d. Klis

Tuincontrole: 
Mevr. G.M.H. Matheron, Dhr. H. Rijpstra, Dhr. G. Visser, G. van Traa
Bouw- en taxatiecommissie: 
Douwe v.d. Kooi, Dhr. A. Bourgonje, Dhr. L.J. Teunissen
Copyright © ATV Loolaan, All rights reserved.