Nieuwsbrief ATV Loolaan 2015-1

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Van de bestuurstafel

De winter ligt alweer achter ons. De activiteiten binnen de vereniging speelde zich de afgelopen maanden hoofdzakelijk af in ‘t Trefpunt, kaarten, bingo, biljarten, op zaterdag een hapje en een drankje en niet te vergeten de goed bezochte Nieuwjaarsreceptie. Ook op ‘t Trefpunt speelde zich een activiteit af. Het dak werd vernieuwd zodat we de komende jaren van lekkages zijn gevrijwaard.
 
Tijd om de blik weer op het nieuwe tuinseizoen te richten.
 
Een bijeenkomst met de nieuwe leden hebben wij inmiddels al achter de rug, 5 maart jl. Over het verloop daarvan wellicht een artikel in de volgende Nieuwsbrief.
 
Het werkbeurtenrooster heeft u inmiddels in uw bezit. We starten 14 maart. Een wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat we vooraf een aantal projecten hebben gepland, o.a. het schuren en beitsen van de terrastafels, de letters op de hekken opfrissen, kruiwagens verven e.d.
Ook degenen die niet zijn ingeroosterd zijn van harte welkom.
 
Wij maken u er nogmaals op attent dat vanaf 14 maart de winkel, op zaterdag van 11.00 uur tot 14.00 uur, weer is geopend.
Dit is mogelijk omdat de werkmeesters zich bereid hebben verklaard om dit erbij te doen.
 
Wij zijn dan ook nog steeds op zoek naar een enthousiaste winkelbeheerder m/v.
Verkrijgbaar o.a.:
Gasflessen, tuinaarde, potgrond, compost, zand, meststoffen en nog veel meer.
 
De kantine is en blijft open op zaterdag van 11.00 uur tot 14.00 uur. Loop eens binnen !
 
Het “winterse weer” heeft al menig tuinlid de kriebels bezorgt en is al druk op de tuin bezig. We weten niet wat koning winter nog in petto heeft, maar als hij ons gunstig gezind is dan is het de bedoeling op zaterdag 28 maart om 10.00 uur de waterleiding weer op druk te zetten. Wacht u a.u.b. niet tot het laatste moment uw aansluitingen, zoals o.a. watermeter en stopkraan, in orde te maken.
 
Agenda:

 

 •  Zaterdag 2 mei, Algemene Ledenvergadering.
   
 • Dinsdag 12 mei, ontvangen we +/- 20 bewoners (demente bejaarden) met 1 op 1 een begeleider(ster) van Woonzorgcentrum Steenvoorde. Zij maken een wandeling over het complex, waarbij de Natuurtuin zeker niet wordt overgeslagen. De lunch wordt gebruikt in onze kantine. We kunnen nog wel wat handjes gebruiken. Wie doet er mee?
   
 • Zaterdag 6 juni, Parelroute. De nadruk zal gelegd worden op de Natuurtuin. De kantine is die dag de hele dag geopend met de bekende groentekraam en paling roken door Jacques Tetteroo. Ook de bamboetuin van Pascal van der Straten (tuin 96) doet mee evenals onze buren van de Groene Schenk. Tuinleden die op deze dag initiatieven willen ontplooien kunnen zich nog melden.
   
 • Zaterdag en zondag 27 en 28 juni ontvangen we, zoals elk jaar, de wandelvereniging. Wilt u een handje meehelpen. Meldt u aan.
   
   
 • Tweede donderdag in maart, april, september en oktober kunt u weer tuin gerelateerd afval vanaf 15.30 uur aanbieden en meehelpen het vuil in de wagen te deponeren.
  - Wilt u takken, hout, etc. in hanteerbare pakketten aanbieden.
  - Spijkers verwijderen,
  - Geen fietsen, ijskasten etc. aanbieden.
  - Alleen tuin gerelateerd afval.
Vanaf 1 april mogen de hekken  tot 18.00 uur weer open blijven staan.
Vanaf 18.00 uur het hek achter u sluiten en op slot draaien.
 
Wij wensen u een plezierig tuinseizoen.
  
Namens het bestuur,
Douwe vd Kooi en
Bert Dijkhuizen   
 

 

Hek spoorpad

Met de komst van Vereniging Natuurtuin De Groene Schenk maken nu twee tuinverenigingen gebruik van het voetpad langs de spoordijk. Voor de passant een onduidelijk situatie, van wie is nu wat? Ook voor sommige leden van onze tuinvereniging is dat de vraag.
Om de twee tuinverenigingen duidelijk van elkaar gescheiden te kunnen houden was daar ooit de optie om een hoog gaas hek te plaatsen, wat een gesloten karakter zou geven. Door het niet plaatsen is er een geheel open zichtlijn ontstaan (ruimte werking). Om te laten weten dat de passanten ons terrein op- of afgaan is gekozen voor een “landelijk” hek.

Een stukje handenarbeid welke nog niet helemaal klaar is, maar wel vast geplaatst.

De bedoeling is om een soort deurdranger aan te brengen, waardoor het hek altijd dicht gaat, niet op slot, en toch makkelijk open gedaan kan worden. De tekst: “Dank u wel voor u bezoek” of zo iets dergelijks, aan de andere zijde, wordt later aangebracht. Voorlopig is het hek met een draadje op slot gedaan.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Hekken op slot doen!

Regelmatig horen we over ongenode gasten op de complexen. De roep om meer controle wordt ook regelmatig gehoord.
Echter bij controle in de afgelopen maanden is vaak geconstateerd dat de hekken NIET op slot gedraaid waren, ondanks het verzoek op de bordjes, geplaatst op de hekken en deze zijn er niet voor niets.

COLOFON:

Voorzitter:
Roland de Wolf, rolandjdewolf@ziggo.nl
Vice-voorzitter/Bouw- en Taxatie:
Douwe v.d. Kooi, dido070@planet.nl 
1e secretaris:
Trees Mosies, trees.frank@gmail.com
2e secretaris en tuinuitgifte:
Bert Dijkhuizen bert.dijkhuizen@casema.nl 
Penningmeester/Gebouw- en kantinebeheerder:
Ton v.d. Bos, ton.vandenbos@hotmail.com    
Uitgifte gereedschap/Materiaalbeheerder:
Theo v.d. Klis, tvanderklis44@gmail.com, 
06-38268582 op donderdag van 18.00-20.00 uur.  

Algemene Zaken:
Gerard Rikkers, trikkers@ziggo.nl 

Commissie Natuurtuin:
Jose Belt, Jan Overduin, Anita Veldkamp
Leden Activiteitencommissie
Wil Lamers–v.d. Bos
Bijz. Bestuurlijke Zaken: 
Eric Renson
Redactiecommissie:  
Eveline Elderenbosch, Petra Korver, korverpb@yahoo.com

Werkbeurtencommissie:   
Dhr. L Verdegaal, Dhr. H. van Aggelen, Dhr. T. Vark

Tuincontrole: 
Mevr. G.M.H. Matheron, Dhr. H. Rijpstra, Dhr. G. Visser
Bouw- en taxatiecommissie: 
Douwe v.d. Kooi, Dhr. A. Bourgonje, Dhr. L.J. Teunissen
Copyright © ATV Loolaan, All rights reserved.