Nieuwsbrief ATV Loolaan 2014-4

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Van de bestuurstafel

De laatste Nieuwsbrief dit jaar!

Wij kijken terug op een in een prettige sfeer verlopen, zeer druk bezochte, najaarsvergadering. Verheugend dat zoveel leden aan de vergadering hebben deel genomen.

De tijdens die vergadering gedane mededelingen zetten we nog even op een rijtje.

 • Vanaf 1 januari 2015 zijn er geen bingo-avonden meer. Om de activiteit te kunnen voortzetten zijn wij op zoek naar een bingo-master(ster).
 • Het is geoorloofd om gedurende de wintermaanden elektrische apparaten buiten de vastgestelde tijdstippen op de tuin te gebruiken.
 • Er is een informatieavond geweest inzake de voorgenomen plannen van de gemeente Den Haag om het fietspad langs de IJsclubweg te reconstrueren. Hierbij waren aanwezig de betrokken tuinleden, een delegatie van het bestuur en ambtenaren van de gemeente Den Haag. De werkzaamheden zullen, zoals het er nu naar uitziet, in de tweede helft van 2016 gaan plaatsvinden.
 • De kantine is gesloten van 27 december tot 17 januari.
 • De nieuwjaarsreceptie is op zondag 11 januari, vanaf 14.00 uur bent u welkom.
 • Het bestuur heeft zich voorgenomen in januari een “kennismaking middag of avond” te organiseren waarvoor de nieuwe leden worden uitgenodigd.
 • De AVVN laat op verzoek van de ATV Loolaan een grondonderzoek uitvoeren op de tuinen die gesaneerd zijn. Douwe v.d. Kooi coördineert dit.
 • Glashandel Van Dijk stopt op 31 december met de werkzaamheden. Dit betekent dat bij glasschade de tuinleden zelf een glasherstelbedrijf moeten inschakelen. Nota’s kunnen aan de penningmeester worden gegeven.
 • De proef met het in de zomermaanden openstellen van de kantine, op dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag van 11.30 uur tot 14.00 uur, is succesvol geweest. We willen hier in het nieuwe seizoen mee door gaan, maar daar hebben we vrijwilligers voor nodig. Wie geeft zich op?
 • Volgend jaar mei ontvangen we +/- 20 bewoners (demente bejaarden) met 1 op 1 een begeleider(ster) van Woonzorgcentrum Steenvoorde. Zij maken een wandeling over het complex, waarbij de Natuurtuin zeker niet wordt overgeslagen. De lunch wordt gebruikt in onze kantine. We kunnen nog wel wat handjes gebruiken. Wie doet er mee?
 • Doen we volgend jaar ook weer mee aan de Parelroute? Tuinleden die op deze dag initiatieven willen ontplooien kunnen zich melden.
 • Op dinsdagmiddag en incidenteel op woensdagmiddag heeft de biljartclub Voorburg haar biljart middagen in onze kantine. Dit is mede mogelijk door de medewerking van de biljartvereniging “De Nieuwe Haven”. Beide verenigingen kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Zoals bekend speelt “De Nieuwe Haven” op dinsdagavond.

Wij hebben nog een aantal vacatures. Vacant zijn de volgende functies:

 • Commissielid c.q. plaatsvervangend voorzitter Bouw- en Taxatiecommissie
 • Bestuurslid Kantinecommissie
 • Kantinemedewerker(s) m/v
 • Werkmeester(s) m/v
 • Leden voor het Activiteitenteam 
 • Winkelbeheerder m/v

Wij doen een dringend beroep op u om u voor een van deze functies op te geven. Wilt u weten wat een functie precies inhoud neem contact met ons op.

Namens het bestuur

Bert Dijkhuizen

2e secretaris

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Van de bestuurstafel

De laatste Nieuwsbrief dit jaar!

Wij kijken terug op een in een prettige sfeer verlopen, zeer druk bezochte, najaarsvergadering. Verheugend dat zoveel leden aan de vergadering hebben deel genomen.

De tijdens die vergadering gedane mededelingen zetten we nog even op een rijtje.

 • Vanaf 1 januari 2015 zijn er geen bingo-avonden meer. Om de activiteit te kunnen voortzetten zijn wij op zoek naar een bingo-master(ster).
 • Het is geoorloofd om gedurende de wintermaanden elektrische apparaten buiten de vastgestelde tijdstippen op de tuin te gebruiken.
 • Er is een informatieavond geweest inzake de voorgenomen plannen van de gemeente Den Haag om het fietspad langs de IJsclubweg te reconstrueren. Hierbij waren aanwezig de betrokken tuinleden, een delegatie van het bestuur en ambtenaren van de gemeente Den Haag. De werkzaamheden zullen, zoals het er nu naar uitziet, in de tweede helft van 2016 gaan plaatsvinden.
 • De kantine is gesloten van 27 december tot 17 januari.
 • De nieuwjaarsreceptie is op zondag 11 januari, vanaf 14.00 uur bent u welkom.
 • Het bestuur heeft zich voorgenomen in januari een “kennismaking middag of avond” te organiseren waarvoor de nieuwe leden worden uitgenodigd.
 • De AVVN laat op verzoek van de ATV Loolaan een grondonderzoek uitvoeren op de tuinen die gesaneerd zijn. Douwe v.d. Kooi coördineert dit.
 • Glashandel Van Dijk stopt op 31 december met de werkzaamheden. Dit betekent dat bij glasschade de tuinleden zelf een glasherstelbedrijf moeten inschakelen. Nota’s kunnen aan de penningmeester worden gegeven.
 • De proef met het in de zomermaanden openstellen van de kantine, op dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag van 11.30 uur tot 14.00 uur, is succesvol geweest. We willen hier in het nieuwe seizoen mee door gaan, maar daar hebben we vrijwilligers voor nodig. Wie geeft zich op?
 • Volgend jaar mei ontvangen we +/- 20 bewoners (demente bejaarden) met 1 op 1 een begeleider(ster) van Woonzorgcentrum Steenvoorde. Zij maken een wandeling over het complex, waarbij de Natuurtuin zeker niet wordt overgeslagen. De lunch wordt gebruikt in onze kantine. We kunnen nog wel wat handjes gebruiken. Wie doet er mee?
 • Doen we volgend jaar ook weer mee aan de Parelroute? Tuinleden die op deze dag initiatieven willen ontplooien kunnen zich melden.
 • Op dinsdagmiddag en incidenteel op woensdagmiddag heeft de biljartclub Voorburg haar biljart middagen in onze kantine. Dit is mede mogelijk door de medewerking van de biljartvereniging “De Nieuwe Haven”. Beide verenigingen kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Zoals bekend speelt “De Nieuwe Haven” op dinsdagavond.

Wij hebben nog een aantal vacatures. Vacant zijn de volgende functies:

 • Commissielid c.q. plaatsvervangend voorzitter Bouw- en Taxatiecommissie
 • Bestuurslid Kantinecommissie
 • Kantinemedewerker(s) m/v
 • Werkmeester(s) m/v
 • Leden voor het Activiteitenteam 
 • Winkelbeheerder m/v

Wij doen een dringend beroep op u om u voor een van deze functies op te geven. Wilt u weten wat een functie precies inhoud neem contact met ons op.

Namens het bestuur

Bert Dijkhuizen

2e secretaris

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Elektriciteit Loolaan

Het bestuur deed op de ALV van 29 november jl. de toezegging om te peilen of de leden voor of tegen het voorstel zijn dat de heer Hoffmann ( tuin 28) op de ALV van 7 juni jl. deed.

Het voorstel is om op het complex elektriciteit aan te leggen.

Wij horen het graag van u als u vóór elektriciteit op het tuincomplex bent en de bijbehorende kosten (aanleg en gebruik) hiervoor accepteert.

U heeft tot 31 december as. de tijd om te reageren.

Graag een mailtje of een briefje naar ATV Loolaan, IJsclubweg 5, 2593 HH Den Haag.

Hallo!

Wij zijn Francine van der Loop en Christiaan Luteijn en hebben sinds afgelopen voorjaar -met drie dochters (3, 3 en 5)- tuin 81 onder onze hoede. We zijn bezig een licht-verwilderde groentetuin om te vormen naar een meer gemengde tuin met gras, bloemen en een beetje groente. Er is in een paar maanden al best wat gebeurd, maar er blijft – als in elke tuin - altijd nog veel meer te doen. We wonen op een bovenwoning aan de Carel Reinierszkade en zo'n grote tuin op loopafstand is natuurlijk erg leuk! Je waant je even weg en het is er snel zo lekker zonnig en windstil. We ervaren de sfeer bij de vereniging als erg hartelijk en ontspannen.

Groeten Francine en Christiaan

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Winterse preventie

De druk is van de waterleiding en u heeft natuurlijk voorzorgsmaatregelen genomen zoals het isoleren of ontkoppelen van de watermeter, waterleiding doorgeblazen, want water en een beetje vorst kan de waterleiding laten knappen. Hebt u er ook aan- gedacht om zout of antivries in de stortbak en toiletpot te doen? Zo nee, doe het zout of antivries in de stortbak, zonodig bijvullen met regenwater, doorspoelen en voor de zekerheid weer wat zout of antivries in stortbak en toiletpot doen.

Het water op het complex is afgesloten maar in de gele kast (rechter deurtje) naast het verenigingsgebouw is een tappunt waar u altijd water kunt halen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Najaarsvergadering

De najaarsvergadering is in goede sfeer verlopen. De opkomst was behoorlijk groot.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om mijn mede bestuursleden te bedanken omdat zij mij hebben voorgedragen als lid van verdienste.

Mijn dank gaat ook uit naar de leden die dit hebben goedgekeurd.

Ik wens u allen fijne feestdagen maar vooral een goede gezondheid.

Gerard Rikkers

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Bedankt!

Beste leden van de ATV loolaan,

Via deze weg willen mijn familie en ik jullie heel erg bedanken voor jullie steun de afgelopen maanden.
De ontvangen kaarten en de velen telefoontjes hebben ons goed gedaan en worden zeer gewaardeerd.
Inmiddels ben ik aan de beterende hand en probeer langzaam weer mijn taken op te pakken.

Ik voel mij zeer vereerd dat jullie mij tot erelid hebben benoemd.
Dit straalt vertrouwen uit en ik zal dit zeker niet beschamen.

Nogmaals bedankt en op een goede samenwerking,

Ton van den bos

COLOFON:

Voorzitter:
Roland de Wolf, rolandjdewolf@ziggo.nl
Vice-voorzitter/Bouw- en Taxatie:
Douwe v.d. Kooi, dido070@planet.nl 
1e secretaris:
Trees Mosies, trees.frank@gmail.com
2e secretaris en tuinuitgifte:
Bert Dijkhuizen bert.dijkhuizen@casema.nl 
Penningmeester/Gebouw- en kantinebeheerder:
Ton v.d. Bos, ton.vandenbos@hotmail.com    
Uitgifte gereedschap/Materiaalbeheerder:
Theo v.d. Klis, tvanderklis44@gmail.com, 
06-38268582 op donderdag van 18.00-20.00 uur.  

Algemene Zaken:
Gerard Rikkers, trikkers@ziggo.nl 

Commissie Natuurtuin:
Jose Belt, Jan Overduin, Anita Veldkamp
Leden Activiteitencommissie
Adrie de Water, Wil Lamers–v.d. Bos
Bijz. Bestuurlijke Zaken: 
Eric Renson
Redactiecommissie:  
Eveline Elderenbosch, Petra Korver, korverpb@yahoo.com

Werkbeurtencommissie:   
Dhr. L Verdegaal, Dhr. H. van Aggelen, Dhr. T. Vark

Tuincontrole: 
Mevr. G.M.H. Matheron, Dhr. H. Rijpstra, Dhr. G. Visser
Bouw- en taxatiecommissie: 
Douwe v.d. Kooi, Dhr. A. Bourgonje, Dhr. L.J. Teunissen
Copyright © ATV Loolaan, All rights reserved.