Nieuwsbrief ATV Loolaan 2014-2

Innen grondhuur volkstuinverenigingen.

 

De gemeente heeft het incasso beleid voor het innen van de grondhuur dusdanig aangepast dat zij deze voortaan in de eerste week van het jaar op hun rekening gestort wil hebben.  
Dit beleid heeft ook voor onze tuinvereniging en leden gevolgen. Om aan dit beleid te voldoen zijn wij namelijk genoodzaakt de jaarnota’s eerder op te maken EN de uiterste datum van incasseren te vervroegen. Ook het doorgeven van de watermeterstand wordt vervroegd.                     
Wat gaan we doen?                                                                           

  • Wij verzoeken u de watermeterstand voor 1 oktober door te geven. Liefst per email. Leden waarvan het emailadres niet bekend is of geen computer hebben krijgen het watermeter-formulier thuis gestuurd. Deze moet voor 1 oktober gedeponeerd zijn in de groene brievenbus aan het hoofdhek.  

  • De nota’s worden in de loop van oktober verzonden.

  • De nota dient voor 30 november voldaan te zijn.

Wij begrijpen dat dit beleid voor u ook ongelegen komt en maken u attent op de mogelijkheid van een gespreide betalingsregeling in drie termijnen. U dient dit wel tijdig, voor 1 oktober, schriftelijk aan de penningmeester te melden.

Minibieb
Buurtbewoner en fervent tuinbezoeker dhr. L. Knoester heeft met een aanvraag bij het Fonds 1818 en geldelijke ondersteuning zorggedragen dat ook bij Atv Loolaan een minibieb geplaatst kon worden. Het doel van de Minibieb is dat boeken die al gelezen zijn niet in de kast thuis blijven maar in de Minibieb een tweede leven krijgen om ze ter beschikking te stellen zodat anderen ze gratis mogen lenen of te ruilen voor een ander boek. 
Een mooi initiatief waar we dhr. Knoester dankbaar voor zijn.

Eigen initiatief

In de omgeving van ons mooie verenigingsgebouw hebben we veel bloem- en plantenstroken en deze hebben de nodige verzorging nodig. Laat nu iemand uit eigener beweging de oude bloemen telkens verwijderen.

Fantastisch.

COLOFON:

Voorzitter: Roland de Wolf, rolandjdewolf@ziggo.nl
Vice-voorzitter/Bouw- en Taxatie: Douwe v.d. Kooi, dido070@planet.nl 
1e secretaris: Trees Mosies, trees.frank@gmail.com
2e secretaris en tuinuitgifte: Bert Dijkhuizen, bert.dijkhuizen@casema.nl 
Uitgifte gereedschap/Materiaalbeheerder: Theo v.d. Klis, tvanderklis44@gmail.com,    06-38268582 op donderdag van 18.00-20.00 uur.
Penningmeester/Gebouwenbeheerder: Ton v.d. Bos, ton.vandenbos@hotmail.com                      Algemene Zaken: Gerard Rikkers, trikkers@ziggo.nl 
Commissie Natuurtuin: Jose Belt, Jan Overduin, Anita Veldkamp
Leden Activiteitencommissie: Adrie de Water, Wil Lamers–van den Bos
Bijz. Bestuurlijke Zaken: Eric Renson
Redactiecommissie:  Eveline Elderenbosch, Petra Korver, korverpb@yahoo.com
Werkbeurtencommissie:   Dhr. L Verdegaal, Dhr. H. van Aggelen, Dhr. T. Vark
Tuincontrole: Mevr. G.M.H. Matheron, Dhr. H. Rijpstra, Dhr. G. Visser
Bouw- en taxatiecommissie: Douwe v.d. Kooi, Dhr. A. Bourgonje, Dhr. L.J. Teunissen

 

Copyright © ATV Loolaan, All rights reserved.