Nieuwsbrief ATV Loolaan 2014-1

Geachte tuinleden

 Als gevolg van de “moderne” tijd, waarin alles sneller en makkelijker moet, kunnen wij als vereniging niet stilstaan. De jaarstukken zijn al deels via de email verzonden en nu leest u de eerste versie van de digitale nieuwsbrief welke wij ook tenminste 6x per jaar gaan uitbrengen.
Voor de lezers onder ons die niet over een computer beschikken, wordt via de vele informatie borden aangegeven dat een papieren versie in ’t Trefpunt opgehaald kan worden.
 
De moderne tijd houdt ook in dat de beleving en het gebruik van de volkstuin, nu amateurtuin, gaat veranderen. Vroeger werd de tuin puur voor de eigen voedselvoorziening gebruikt, in de loop der tijd kwam daar meer groen (natuur)
bij en de tendens van nu is om weer meer groente te gaan kweken, vooral voor het educatieve aspect om de kinderen de laten zien wat een zaadje allemaal kan doen.
Een tuin is ook een veilige plek waar de kinderen kunnen spelen, waar vroeger wat met een bal werd gedaan of in de zandbak werd gespeeld, is nu het gebruik van speeltoestellen zoals een klimtoren, trampoline, kunststof glijbaan meer van toepassing.
Worden we een speeltuin? Nee, toch?
Spelende kinderen maken geluid, maar ouders probeer het binnen de perken te houden.
Geluid kan in de tuinomgeving irritatie opwekken, daarom is het gebruik van motorische gereedschappen op zondag ook verboden en irritatie is een slechte zaak welke we moeten voorkomen.

 
Al eerder hebben wij aan de adoptiestrookhouders het verzoek gedaan om voor begin mei hun toegewezen strook te gaan onderhouden.
Daar is weinig gehoor aangegeven.
Mede daardoor is het noodzakelijk gebleken dat we met betrekking tot de adoptiestroken een strenger beleid gaan voeren. Een aantal leden, gelukkig een minderheid, zien een adoptiestrook als iets wat wel moet gebeuren maar het heeft geen prioriteit, het komt wel.
Het bestuur staat op het standpunt dat de adoptiestrook wel prioriteit heeft. Immers het is openbaar groen en voor iedereen toegankelijk. De adoptiestrook dient er dan ook te allen tijde onberispelijk uit te zien.
Wij zullen dan ook niet schromen om de leden die hun strook, naar het oordeel van het bestuur, niet serieus nemen, terug te plaatsen naar het werkbeurtenrooster.
                                              
Douwe van der Kooi
vice-voorzitter             

 

Van de bestuurstafel

De ALV ligt weer achter ons. Tijdens de ALV werden een aantal vragen gesteld waarop wij willen ingaan.
Wanneer organiseren jullie een open dag?

Wij hebben onlangs deel genomen aan de Parelroute, met veel succes.

De groenten en de paling vonden gretig aftrek.
Ook veel interesse voor ons informatie pakket. “Hoe wordt ik lid van de ATV Loolaan “.
Volgend jaar mei doen we weer mee.
Wilt u een activiteit tijdens de Parelroute, of anderszins, organiseren neem contact met ons op.
Willen jullie jongeren meer bij de vereniging betrekken?
Wij zijn op zoek naar jongeren die zich in een van de vele functies die onze vereniging heeft verdienstelijk willen maken. Ook als u andere kwaliteiten bezit die nuttig kunnen zijn voor de vereniging reageer alstublieft.
We zijn vooral op zoek naar leden die de werkbeurten willen aansturen. Wij noemen dat werkmeester, maar je mag het ook teamleider noemen.
De heer Kabbani (tuin 45 ) draait inmiddels mee in het bestuur. De voordracht volgt in de najaarsvergadering.
Kan de kantine op zondag open?
Ja, dat kan.                                                                                                                  We zoeken barmedewerkers voor de zondag.
Moeten de uitnodiging voor de ALV en de jaarstukken niet per post worden verzonden?
Nee, in de statuten art. 18 staat dat de vergadering schriftelijk bijeengeroepen wordt.
Onder schriftelijk wordt ook e-mail verstaan.
Kunnen wij als vereniging ouderen vanuit verzorgingshuizen een leuke dag bezorgen?
Wij staan er voor open. Wij zullen het graag samen met u mogelijk maken. Neem het initiatief!

Heeft u nog meer vragen ? U hoeft niet te wachten tot de volgende vergadering.
Mail of schrijf ons.


Ook de opening van de Natuurtuin en de Parelroute behoort weer tot het verleden. Twee zeer geslaagde evenementen. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt.                                                                                                               Wilt u, ook als er geen schade is, inbraken en pogingen daartoe melden.

Een tuinlid heeft zich spontaan gemeld om tuinleden te helpen wanneer zij door ziekte tijdelijk hun tuin niet op orde kunnen houden.
Dit idee verdient navolging. U kunt zich bij ons melden.

Wilt u ons helpen de kantine, op dinsdag, woensdag, en donderdag van 11.30 uur tot 14.00 uur open te houden.
Bel of mail ons.

Wij hebben wifi in de kantine. We proberen het signaal te versterken.


Elke keer als we iets te melden hebben, minimaal 6x per jaar, zal de Nieuwsbrief verschijnen. Een papieren versie kunt u in 't Trefpunt ophalen of zal in de infoborden te lezen zijn.

Ter gelegenheid van ons  60 jarige 
Jubileum  zal op zaterdag 23 augustus een receptie van 15.00 uur tot 17.00 uur worden aangeboden. U krijgt nog een uitnodiging.

Houd uw tuin en adoptiestrook op orde. Wacht niet tot u wordt verzocht bepaalde werkzaamheden te verrichten. Mocht u tijdelijk niet in staat zijn de tuin en/of adoptiestrook op orde te houden. Laat het ons weten!!!
 
Heeft u vragen ?
Het bestuur is praktisch iedere zaterdag aanspreekbaar. U kunt ook een afspraak maken.
 
Sluit het hek na 18.00 uur altijd achter u. 
 
Wie blaast de Jeu-de-boules-baan nieuw leven in ?
 
Ons tuinlid Maaike de Laat heeft het initiatief genomen om een twitter account voor onze vereniging aan te maken. U kunt ons nu dus ook via Twitter volgen.
www.twitter.com/ATVLoolaan
 
Wie heeft de heksleutel  van ons tuinlid, de heer Hoffmann (tuin 28), in het hek aangetroffen ? U kunt de sleutel bij het bestuur afleveren.
 
Neem ook eens een kijkje op onze website, www.atvloolaan.nl
De film die is gemaakt bij de opening van de Natuurtuin is daarop te zien en bezoek dan ook eens de Tuinmarkt, vraag en aanbod komen daar bij elkaar.
Bezoekt u onze Natuurtuin. Heel erg de moeite waard.
 
Veel tuinplezier toegewenst.
 
Namens het bestuur,
 
Bert Dijkhuizen
2e secretaris

Bijenbrief mei 2014

Mei en juni zijn de maanden waarin de bijenvolken sterk groeien tot wel zo’n 50000 bijen. Er is volop stuifmeel en nectar te vinden. Het volk wordt te groot en de koningin kan het legwerk eigenlijk niet meer aan. Ze denkt erover om te verhuizen en ze laat dit weten aan de werksters, die gaan zorgen voor een nieuwe koningin. Ze doen dit door een paar grote cellen te bouwen (moerdoppen) en in zo’n dop aan een heel jong vrouwelijk larfje, net uit het ei, speciaal krachtvoer te geven, zodat dit larfje anders uitgroeit dan de andere larven. Ze groeit heel snel en speciaal de voortplantingsorganen ontwikkelen zich volledig (bij de normale werksters zijn die niet volgroeid en daarom kunnen zij zich niet voortplanten).
Als de imker nu niets doet gebeurt het volgende. Op het moment dat de nieuwe koningin zich verpopt van larve tot bij, verlaat de oude koningin de kast en ze neemt veel werksters mee, soms wel de helft van het volk. Dit verhuizende volkje nestelt zich eerst even op een plek vlakbij de oude kast en gaat dan bijvoorbeeld in een boom hangen als een tros, met de koningin veilig binnenin. Een aantal bijen gaat dan op verkenning om een goede nieuwe plek te vinden en vaak binnen een dag vliegt de hele zwerm weer naar een andere plaats.
De imker wil (de helft van) zijn volk niet kwijt en zal dus proberen te voorkomen dat zijn volk zwermt. Hij probeert dus, als hij merkt dat zijn volk wil gaan zwermen (hij ziet namelijk dat de werksters grote moerdoppen bouwen), de koningin te zoeken en zet haar samen met duizenden bijen en wat voer (honing/stuifmeel) in een nieuwe kast.
Als hij dat niet wil, kan hij ook de moerdoppen met misschien een nieuwe koningin in de dop, kapot maken: doppen breken!

Wij controleren dus als imkers in deze tijd vaak onze kasten.

Desondanks zwermde afgelopen week zondag 18 mei een volkje uit en ging hangen in een meidoorn vlakbij de bijenstal. Geen ramp! Zonder problemen hebben we dit volkje gevangen en in een nieuw kastje gezet (zie foto). Dit nieuwe volk (maar eigenlijk met de oude koningin) kan in de loop van de komende maanden uitgroeien tot een groot volwassen volk.
Het achtergebleven en uitgedunde volk zal zich ook weer ontwikkelen nadat de uitgelopen koningin op bruidsvlucht gaat en in de lucht bevrucht wordt door meerdere darren. Dit doet ze één keer in haar leven.

De komende weken zullen wij blijven controleren om zwermen te voorkomen.
Mocht u toch een zwerm in de buurt zien hangen, kunt u mij bellen op 0620121008.

Hans Rijpstra
Tuin 109
Tuinbezetting
Alle tuinen zijn weer bezet.
Binnenkort komt er 1 tuin vrij, de heer Knoope tuin 55 gaat ons verlaten.
 
We namen de afgelopen maanden afscheid van de leden van de volgende tuinen en heetten nieuwe leden welkom.


Tuin - Oud lid - Nieuw lid
 6 - R de Wolf ( blijft wel voorzitter) - F. Wiegersma
22 - R.L. Herregodts - F.Fakiry
39 - M. Groeneweg - P.Huisman
41 - H. van Aggelen -  I.Turnhout/Migchelsen
49 - Ch. Lagendijk - S. van Weverwijk
53 - Th.E. Laaper - R.Vroegh/Soekhai
66 - C. Sjiralie/Zade - L.H. Stouten
81 - A. Norkevicius - F.T. vd Loop


Kandidatenlijst
1. Mevr. G.Arioglu
2. Mevr. R. Groen
3. Dhr. R.B.M Wouters
4  Mevr. B. Fehling Boer
5. Dhr S.G. Klinkenberg-van Mil
6. Dhr. E. Mankoc
Eigen initiatief
Het bestuur ontplooit telkenmale activiteiten in de hoop dat een tuinlid het stokje overneemt, vaak ijdele hoop. 
Echter als een tuinlid met een initiatief komt, dan kan dat gewaardeerd worden en krijgt het de steun welke nodig is. 
Op complex I staat bij de eikenboom een leuk zitje. Het lid van tuin 71 vond dat deze plek opgefleurd kon worden, heeft zelf plantenbakken gekocht, de vereniging heeft voor de aarde en beplanting gezorgd. Zie hier, een bloeiend geheel.

COLOFON:

Voorzitter: Roland de Wolf, rolandjdewolf@ziggo.nl
Vice-voorzitter/Bouw- en Taxatie: Douwe v.d. Kooi, dido070@planet.nl 
1e secretaris: Trees Mosies, trees.frank@gmail.com
2e secretaris en tuinuitgifte: Bert Dijkhuizen, bert.dijkhuizen@casema.nl 
Uitgifte gereedschap/Materiaalbeheerder: Theo v.d. Klis, tvanderklis44@gmail.com,    06-38268582 op donderdag van 18.00-20.00 uur.
Penningmeester/Gebouwenbeheerder: Ton v.d. Bos, ton.vandenbos@hotmail.com                      Algemene Zaken: Gerard Rikkers, trikkers@ziggo.nl 
Commissie Natuurtuin: Jose Belt, Jan Overduin, Anita Veldkamp
Leden Activiteitencommissie: Adrie de Water, Wil Lamers–van den Bos
Bijz. Bestuurlijke Zaken: Eric Renson
Redactiecommissie:  Eveline Elderenbosch, Petra Korver, korverpb@yahoo.com
Werkbeurtencommissie:   Dhr. L Verdegaal, Dhr. H. van Aggelen, Dhr. T. Vark
Tuincontrole: Mevr. G.M.H. Matheron, Dhr. H. Rijpstra, Dhr. G. Visser
Bouw- en taxatiecommissie: Douwe v.d. Kooi, Dhr. A. Bourgonje, Dhr. L.J. Teunissen

 

Copyright © ATV Loolaan, All rights reserved.