Nieuwe leden

Een korte introductie in de veelzijdigheid van de volkstuin en volkstuinparken

Hieronder vindt u informatie die van belang is, als u lid wilt worden van onze tuinvereniging.

LET OP: Omdat de wachtlijst behoorlijk vol is en elke aanmelding, afzegging of tuinovername tot sluiting of weer openen van de lijst leidt en dit niet altijd direct op deze site kan worden aangepast, raden wij u aan om op de site van de Haagse Bond de meest actuele informatie te bekijken

Kandidaat lidmaatschap
Om in aanmerking te komen voor een tuin, meldt u zich aan bij de Haagse Bond. U betaalt daar het inschrijfgeld van € 22,00 online. De aanmelding wordt automatisch doorgestuurd. Vervolgens ontvangt u informatie van ons secretariaat, over de te betalen contributie voor kandidaat-leden. Deze bedraagt € 25,00. In de periode dat u nog geen tuin heeft, betaalt u deze contributie, rechtstreeks aan de ATV Loolaan, en dient u deel te nemen aan werkbeurten. De Haagse Bond stuurt kandidaatleden daarnaast jaarlijks een rekening voor de kosten van de Haagse Bond en de AVVN.

Kosten lidmaatschap
Als lid betaalt men contributie aan de vereniging. Leden betalen via de tuinvereniging ook de bijdrage voor het Algemeen Verbond (AVVN) en de Haagse Bond. Daarnaast zijn er de kosten voor grondhuur en, de vrijwillige maar wel aanbevolen, verzekering van het huisje. Zie onderaan voor een indicatie.

Huisjes
Op veel tuinen staat een huisje. De, veelal houten, huisjes zijn het eigendom van de gebruikers van de tuin. Bij overname van de tuin wordt de waarde van het huisje door de taxatiecommissie volgens een vastgestelde methode bepaald. Het kandidaat lid neemt het huisje, de kas, de beplanting en de bestrating via de vereniging over van de vorige eigenaar. De overnamekosten verschillen per tuin.

Voorzieningen
Op bijna alle tuinen is in de huisjes een aansluiting voor water en riolering aanwezig. De meeste huisjes zijn dan ook voorzien van een toilet. Veel tuinders hebben in hun huisje een gasstel staan, dat op butagas werkt.

Algemeen onderhoud en werkbeurten
Behalve dat de tuinen er verzorgd uit moeten zien, hebben ook de overige delen van het complex aandacht en verzorging nodig. Ieder lid, jonger dan zeventig jaar, heeft in het tuinseizoen, dat loopt van maart tot en met oktober, vijf werkbeurten. Hierbij wordt door een groep tuinleden volgens een vast werkbeurtenrooster, op zaterdagochtend van 9:30 tot 12.00 uur onder leiding van een teamleider, het onderhoud van het algemene gedeelte ter hand genomen en worden er schoonmaakwerkzaamheden in de kantine uitgevoerd. Er zijn ook leden die er de voorkeur aan geven andere werkzaamheden voor de vereniging te verrichten, zoals mee helpen in de kantine of het onderhouden van een adoptiestrook. Men kan zich ook in diverse commissies verdienstelijk maken en mocht u bestuurlijke aspiraties hebben dan kunt u die ook kenbaar maken. Onze vereniging zoekt vooral actieve leden, die allemaal een steentje bijdragen aan het collectief, ieder op zijn of haar eigen wijze.

Wilt u ook lid worden
Lees dan verder op deze pagina https://atvloolaan.nl/u-wilt-een-tuin/

Indicatie van de gemiddelde kosten van een tuin per jaar.
Indicatie van de gemiddelde kosten van een tuin per jaar.