Nieuwe leden

Een korte introductie in de veelzijdigheid van de volkstuin en volkstuinparken

Hieronder vindt u informatie die van belang is, als u lid wilt worden van onze tuinvereniging.

Kosten lidmaatschap
Als lid betaalt men contributie aan de vereniging, waarin tevens een bijdrage voor het Algemeen Verbond (AVVN) en voor de Haagse Bond is verwerkt. Daarnaast zijn er de kosten voor grondhuur en, de vrijwillige maar wel aanbevolen, verzekering van het huisje. Zie onderaan voor een indicatie.

Huisjes
Op veel tuinen staat een huisje. De houten huisjes zijn het eigendom van de gebruikers van de tuin. Bij overname van de tuin wordt de waarde van het huisje door de taxatiecommissie volgens een vastgestelde methode bepaald. Het kandidaat lid neemt het huisje en de kas, de beplanting en de bestrating via de vereniging over van de vorige eigenaar. De overnamekosten verschillen per tuin.

Voorzieningen
Op alle tuinen is in de huisjes een aansluiting voor water en riolering aanwezig. De meeste huisjes zijn dan ook voorzien van een toilet. Veel tuinders hebben in hun huisje een gasstel staan, dat op butagas werkt. Alles is veel eenvoudiger dan thuis, maar men kan met de beperkte middelen toch de hele dag heerlijk op de tuin verblijven.

Algemeen onderhoud
Behalve dat de tuinen er verzorgd moeten uit zien, zullen ook de overige delen van het complex aandacht moeten krijgen. Ieder lid , jonger dan zeventig jaar, heeft in het tuinseizoen dat loopt van maart tot en met oktober vijf werkbeurten. Hierbij wordt door een groep tuinleden volgens een vast werkbeurtenrooster,op zaterdagochtend van 9:30 tot 12.00 uur onder leiding van een werkmeester, het onderhoud van het algemene gedeelte ter hand genomen en worden er schoonmaakwerkzaamheden in de kantine uitgevoerd. Er zijn ook leden die er de voorkeur aan geven andere werkzaamheden voor de vereniging te verrichten, zoals mee helpen in de kantine of een adoptiestrook algemeen groen onderhouden. De adoptiestrook heeft als voordeel dat je niet, voor het plegen van onderhoud, aan de zaterdagmorgen bent gebonden. Men kan zich ook in diverse commissies verdienstelijk maken en mocht u bestuurlijke aspiraties hebben dan kunt u die ook kenbaar maken. Kortom we zijn een vereniging die er vanuit gaat dat de leden hun steentje bijdragen ieder op zijn of haar eigen wijze.

Wilt u ook lid worden
Lees dan verder op deze pagina https://atvloolaan.nl/u-wilt-een-tuin/.

Indicatie van de gemiddelde kosten van een tuin per jaar.
Indicatie van de gemiddelde kosten van een tuin per jaar.