Privacy verklaring ATV Loolaan

Beste Tuinvriend,

Je hebt afgelopen jaar vast iets meegekregen over de privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg Deze wet heeft als doel jou meer controle te geven over je persoonsgegevens.
We informeren je graag over hoe wij ons hierop voorbereiden en wat dit voor jou betekent.

Privacyverklaring ATV Loolaan

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
De ATV Loolaan kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de ATV Loolaan. ATV Loolaan kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw geboortedatum
  • Uw e-mailadres

Van bestuursleden zijn ten behoeve van inschrijving in de KvK, identiteitsgegevens uit een paspoort verwerkt.

Waarom ATV Loolaan gegevens nodig heeft.
De ATV Loolaan verwerkt uw persoonsgegevens:

  • Uw telefoonnummer om u te kunnen bereiken voor (dringende) vragen over uw tuin of vragen die betrekking hebben op de vereniging.
  • Uw adres gegevens voor het versturen van brieven. In het geval van een papieren versie van een verenigingsblad of nieuwsbrief, kan deze reclame bevatten. Uw persoonsgegevens zijn niet gebruikt dan wel verstrekt aan derden om tot deze sponsoring te komen.
  • Uw emailadres wordt gebruikt om informatie te versturen aangaande de vereniging.
  • Daarnaast gebruikt ATV Loolaan uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren en administratief verwerken van een met u gesloten lidmaatschap.


Hoe lang persoonsgegevens bewaard blijven
De ATV Loolaan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u geen lid meer bent, zal de ATV Loolaan bijna al uw persoonsgegevens uit de ledenadministratie verwijderen. Voor een alumnibestand zal uw naam en emailadres in onze administratie behouden blijven. Wenst u dit niet kunt u ten alle tijden dit melden bij het secretariaat.
De ATV Loolaan bewaard wel alle stukken die aan u verstuurd zijn in het “tuindossier”. Dit is een dossier dat de historie van de tuin bevat met ook decommunicatie met de eigena(a)r(en). Deze communicatie bevat een geadresseerde en dit zal niet worden geanonimiseerd. Mocht u dit willen doen, laat dat ons weten via ons emailadres bij het secretariaat.

Delen met anderen
Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt door ATV Loolaan aan de volgende partijen:
Om lid te zijn van de ATV Loolaan moet u zich ingeschreven hebben bij de Haagse Bond van amateurtuindersverenigingen. Dit is een overkoepelende vereniging voor alle Haagse amateur tuinders verenigingen.
De ATV Loolaan en de Haagse Bond zijn aangesloten bij de AVVN. Dit is een landelijke belangenorganisatie voor hobbytuinders.
Daarnaast kan ATV Loolaan niet voorkomen dat uw gegevens bij het administratiekantoor dat de financiën van de ATV Loolaan verwerkt, inzichtelijk zijn.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van ATV Loolaan worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons algemene e-mailadres op onze contact pagina.