Over de vereniging

Bestuursleden en commissies


Voorzitter
Taco van Vark
Kantine
Vacature
Leden Activiteitencommissie
Wil Lamers - van den Bos

Vice-voorzitter
Vacature
Tuincontrole
Vacature
Bijz. Bestuurlijke Zaken
Eric Renson

1e secretaris
Trees Mosies
Bestuurslid Bouw en Taxatie
Ewout van der Vijver
Redactiecommissie
Petra Korver
Myrle Stouten
Luyken Stouten
Bardo Pfaff


Tuinuitgifte
Bert Dijkhuizen
Commissie Natuurtuin
Josť Belt
Jan Overduin
Anita Veldkamp
Marijke Tieman
Petra Bul
Joke Hartman

Werkbeurtencommissie
Taco van Vark
Dhr. L Verdegaal
Dhr. H. van Aggelen
Dhr en Mevr. Wiegersma


Penningmeester
Ton v.d. Bos
Winkelcommissie
Ineke Brand
Tuincontrole
Mevr. G.M.H. Matheron
Dhr. G. Visser
Dhr. H. Rijpstra
Mevr. G. van Traa

2e penningmeester
Vacature
Algemene zaken
Gerard Rikkers
Gebouwenbeheerder
Ton v.d. Bos

Bouw- en taxatiecommissie
Douwe van der Kooi
Dhr. L.J. Teunissen


Materiaalbeheerder
Vacature


Webmaster
Bardo Pfaff


Ere-leden
Mevr. C.J.E. Hartog - de Bruin
Dhr. J.B. Josee
Dhr. Ton v.d. Bos