Geschiedenis

ATV Loolaan werd opgericht op 23 november 1954 en is indertijd ontstaan door het samenvoegen van een aantal ‘vrije’ tuinen die reeds aanwezig waren. In 1994 werd twee derde van het complex verplaatst van het terrein aan de Laan van Nieuw Oost Indië -waar nu de kantoren staan- naar de huidige locatie rondom de Nieuwe Veenmolen. Hierdoor bestaat de vereniging uit drie aaneensluitende delen, waarvan het deel tussen het water van de Schenk en de spoorlijn het ‘oorspronkelijke’ deel is.

Volkstuinvereniging Loolaan 20 jaar

Op 23 november 1979 vierde de vereniging haar 25 jarige jubileum. Ter gelegenheid hiervan werd een jubileumeditie van de schakel uitgebracht waarin teruggeblikt werd op het ontstaan van de vereniging. Klik op de onderstaande link om de speciale jubileumeditie van de schakel te downloaden.

https://atvloolaan.nl/wp-content/uploads/2019/10/SchakelAtvLoolaan25Jaar.pdf

De vereniging bestond op 23 november 2004 precies 50 jaar. In de Schakels die destijds verschenen werd aandacht besteed aan de geschiedenis van de ATV Loolaan en haar omgeving. Het eerste artikel had als onderwerp de naamgeving van de vereniging. Klik op de onderstaande afbeelding om het artikel van Eric Renson te downloaden.

https://atvloolaan.nl/wp-content/uploads/2019/10/AtvLoolaanBijna50Jaar.pdf