Ereleden

Erelid
De heer J.B. Josee
De heer Ton van den Bos
De heer Gerard Rikkers
Lid van verdienste
De heer Douwe van der Kooi
De heer Bert Dijkhuizen
De heer Eric Renson