Ereleden

Erelid
De heer J.B. Josee
Mevrouw T. Mosies
Lid van verdienste
De heer Douwe van der Kooi
De heer Bert Dijkhuizen
De heer Eric Renson
De heer Ton van den Bos