Bodemonderzoek ATV Loolaan

De gemeente heeft , na een richtlijn die door het RIVM is opgesteld,bodemonderzoeken in de gemeente Den Haag gestart waar kinderen t/m 6jaar in aanraking komen met de grond. Een te hoog lood gehalte in de grond kan leiden tot een achterstand van de groei van de hersenen bij kinderen tot 6 jaar. Naast bijvoorbeeld basisscholen en speeltuinen, worden ook moestuinen indit onderzoek meegenomen. De GGD is hierbij betrokken en houdt toezicht. Het rapport waarin op elke tuin van de ATV Loolaan staat hieronder. Rapport Er bleek voor de tuinen 88 en 105 een extra onderzoek nodig. De ledenvan deze tuinen zijn reeds op de hoogte gesteld van de uitkomst hiervanen de gemeente komt binnenkort met een plan om de vastgesteldeverontreiniging aan te pakken. Het bestuur is met de gemeente en GGD in overleg om adviezen […]