Coronamaatregelen t/m 28 april.

Vanavond (31 maart) heeft het bestuur van onze tuinvereniging telefonisch overleg gevoerd over de Coronamaatregelen. Vanuit overheidswege is bepaald dat de Coronamaatregelen tot en met 28 april van kracht blijven, de tuinvereniging sluit zich hierbij aan. Belangrijkste consequentie is dat de hekken voor bezoekers/buitenstaanders gesloten blijven. Alleen tuinleden kunnen op het complex komen. Belangrijke reden is dat wij op het complex, vanwege de soms smalle paden, de 1,5 meter afstand niet kunnen hanteren. Houd de paden daarom zoveel mogelijk vrij zodat mede tuinleden ongestoord kunnen passeren.

Verder vraagt het bestuur aandacht voor de reeds eerder genoemde maatregelen en adviezen die gelden in verband met het Coronavirus.

  • Het tuinpark blijft open voor tuinders om hun eigen tuin te bezoeken. Vermijd direct sociaal contact en/of houdt tenminste 1,5 meter afstand tot anderen. Kom niet naar de tuin als je verkouden bent of anderszins ziek voelt. Gebruik de tuin niet als alternatieve sociale ontmoetingsplaats.
  • In verband met de Corona maatregelen blijven de hekken van het complex voor buitenstaanders/bezoekers dicht t/m 28 april. Tuinvereniging De Groene Schenk naast de molen zal ook het hek gesloten houden.
  • Het verenigingsgebouw ’t Trefpunt is t/m 28 april gesloten. Alle activiteiten die gepland stonden in ’t Trefpunt komen te vervallen. Denk o.a. aan de tuinverkoop, bingo, paasbijeenkomsten, biljardclubs, etc.
  • Er worden geen bijeenkomsten georganiseerd in of bij het clubhuis, winkel, ook niet in de openlucht.
  • Alle werkbeurten t/m 28 april komen te vervallen. Wegens het annuleren van de werkbeurten vraagt het bestuur om daar waar men wil en kan ook buiten de eigen tuin de omgeving bij te houden.
  • Alle bestuurs-, commissie- of andere vergaderingen worden geannuleerd of waar mogelijk op een alternatieve manier gehouden. Telefoon, Whatsapp,(conference call) of videobellen.

Hou met regelmaat berichtgeving van de overheid (RIVM) in de gaten en volg nieuwe (mogelijk tussentijdse) algemene adviezen of maatregelen op.

Het bestuur doet een dringend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leden. Alleen samen kunnen we dit oplossen.

Het bestuur wenst een ieder sterkte.

Taco, Trees, Ton, Gerard, Merijn en Andre
Het bestuur van Amateurtuinvereniging Loolaan