Nieuwsbrief oktober is uit!

De herfst heeft zijn intrede gedaan. De watertonnen zitten weer vol, maar deze zullen dit jaar denkelijk niet meer gebruikt gaan worden. Integendeel, we gaan ze weer leegmaken met het oog op mogelijk een strenge winter. Het tuinseizoen is voorbij en de tuin wordt winterklaar gemaakt. De laatste werkbeurt ligt achter ons. Langzamerhand gaan we weer denken aan het afsluiten van het water. Sinterklaas doet binnenkort weer zijn intrede, ook bij onze vereniging, zie elders in deze Nieuwsbrief. De volgende Nieuwsbrief zal in het teken van Kerstmis staan. Bijdragen zien wij graag tegemoet.

Ons adres is nieuwsbrief@atvloolaan.nl