Adoptiestroken


  • De adoptiestroken op de complexen zijn het visitekaartje van de tuinvereniging. Zij moeten regelmatig onderhouden worden, dit betekent dat er tijdens het seizoen maandelijks onderhoud zal plaatsvinden.
  • Adoptiestroken met een heg worden door de tuinleden gesnoeid tot 2.40mtr hoogte (12,13,14,15,16,19). Lage heggen gaan tot 1.20mtr hoogte (11).
  • Adoptiestroken 1 t/m 10 worden door de tuinleden gesnoeid tot 2.40mtr hoogte. Daar waar de begroeiing hoger is zal de werkbeurt ploeg de rest doen.
  • De goot en de putten bij de stroken 1 t/m 10 moet vrijgehouden worden om het soms overvloedige hemelwater goed af te voeren.
  • Adoptiestroken worden gesnoeid tot aan de goot/stoeprand. Er hangt niets over de stoep, zodoende blijft er voor voetgangers een vrije doorloop.
  • Klimop mag niet als bodembedekker gebruikt worden. Wij zullen de eigenaars van de adoptiestroken een mail sturen met onderstaande bevindingen zoals ze ook in nieuwsbrief no2 van 2015 gecommuniceerd zijn.
Adoptiestroken indeling Foto: @andremiddendorp
AdoptiestrookTuinOpmerking
1115
2WerkbeurtNiet uitgeven
341
4103
5101
6100
799
8WerkbeurtNiet uitgeven
978
10105
1172
12WerkbeurtNiet uitgeven
1368
14Werkbeurt Niet uitgeven
15Werkbeurt Niet uitgeven
16Werkbeurt Niet uitgeven
1732
1853
1947